Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Operator de date cu caracter personal înscris cu nr. 32137

Titlu proiect: "Economia socială-instrument de creștere a calității vieții

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre proiect

Alternativa educaţională “CLIC”este unul dintre proiectele Asociației Școală și Artă – Baia Mare. CLIC- mai mult decât şcoală, completează sistemul educaţional existent si își propune să substituie unele forme de educaţie printr-o ofertă metodică si didactică diferită sau complementară. Ne propunem ca prin oferta noastră educațională să asigurăm cadrul în care copiii se dezvoltă plini de energie și motivație, având abilități de a crește și de a-și construi propriul sistem de cunoaștere.

Viziunea CLIC- mai mult decât şcoală
Încurajează și respectă diversitatea și unicitatea copiilor.

Principii
· Părinții se implică activ în educația copilului lor și sunt conectați cu ceea ce se întâmplă în cadrul procesului educațional;
· Contribuția financiară la costurile procesului educațional respectă nivelul de venituri ale familiei;
· Copiii cu dizabilități au mai degrabă drepturi speciale, decât nevoi speciale;
· Profesorii,cadre didactice cu experiență, sunt doar niște învățăcei și cercetători entuziaști, și nu surse sigure de cunoaștere, care au rolul de a sprijini copiii în traseul lor de a învăța, a fi creativi și a-și folosi imaginația.

Elevii din clasele 0- IV vor beneficia de sprijin pentru efectuarea temelor, iar pentru clasele V- VIII oferim meditații la limba română, matematică, limba engleză și limba germană. Paleta activităților educative cuprinde și cursuri specifice educației nonformale precum: muzică(instrumente și minicanto), pictură, teatru, sport, ateliere de creativitate, cerc de lectură și activități de dezvoltare personală.

Copiii sunt repartizați pe grupe, în funcție de particularitățile de vârstă și de specificul fiecaruia, iar impactul așteptat vizează creșterea motivației pentru învățare, dezvoltarea creativității și a gândirii critice, toate sub semnul bunei dispoziții, a pasiunii pentru frumos și a dezvoltării armonioase.

De asemenea, copiii înscriși beneficiază de servicii de logopedie și consiliere psihologică.

Oferta de activități:

-sprijin pentru efectuarea temelor și programe de recuperare/ performanță

-meditații la limba română, matematică, limba engleză, limba germană

-activități opționale: -Cursuri de teatru pentru copii

-Minicanto- grup vocal

-Muzică- instrumente

-Atelier de pictură

-Sport (muzică și mișcare)

-Atelier de creativitate (mâini dibace)

-Atelier de dezvoltarea abilităților sociale și emoționale prin joc

-Cerc de lectură

-Școala părinților

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.